prog-
ramlar

Programlarımızın Temel Özellikleri

 • Çocuk merkezlidir.
 • Esnektir.
 • Sarmaldır.
 • Dengelidir.
 • Oyun temellidir.
 • Keşfederek öğrenme esastır.
 • Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
 • Günlük yaşam deneyimlerinin kullanılması teşvik edilir.
 • Konular amaç değil araçtır.
 • Öğrenme merkezlerine önem verilir.
 • Kültürel ve evrensel değerler dikkate alınır.
 • Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 • Rehberlik hizmetlerine önem verilir.
 • Çoklu Zeka Kuramı ile etkin öğrenme sağlanır.